Štvrtok, 27 Jún 2019

main5

Stavebný inžinier

Tlačiť
PDF

BackUPMotion pre architektov a inžinierov

Vaša situácia:

Inžinierska kancelária s viarými architektmi a stavebnými inžiniermi sa zaoberá projektovaním budov. Na podporu práce architektov tu pracuje aj viacero administratívnych zamestnancov. Dohľad nad stavebnými postupmi v teréne majú na starosti stavební inžinieri, ktorí pracujú na mobilných počítačových jednotkách.

Každý spolupracovník firmy má k dispozícii počítač alebo laptop s prístupom do firemnej siete. V sieti sa nachádza niekoľko serverov s rôznymi funkciami, ako napríklad prevádzka e-mailov alebo ukladanie nákresov v CAD.

Okrem toho má každý architekt laptop, ktorý používa v teréne.
Vyhotovené nákresy a dokumenty v CAD sa musia archivovať po dobu 10 rokov. Doteraz boli tieto nákresy archivované na dátových/archívačných serveroch. Zálohovanie dát sa uskutočňovalo pred niekoľkými rokmi, ale iba z času na čas bolo opätovné zálohovanie uskutočňované, resp. kontrolované. Zálohovacie pásky zostávajú v miestnosti servera.

Mobilné pracovné jednotky stavebných inžinierov sú často cieľom vlámaní, ktorých následkom je odcudzenie hardvér s kompletnými údajmi. Keďže stavební inžinieri uskutočňujú často zmeny v nákresov a dokumentoch CAD, ktoré však ukladajú len lokálne na počítač alebo laptop, sú tieto údaje v prípade ich odcudzenia nenávratne stratené..

Naše riešenie:

BackUPMotion vám ponúka riešenie, ktoré si nevyžaduje údržbu a ktoré poskytuje vysoký stupeň ochrany údajov zo serverov, mobilných pracovných jednotiek a laptopov.

Zálohovanie servera sa uskutočňuje v noci automaticky. Údaje z počítačov v kancelárii, ktoré sú pripojené na sieť, sa nezálohujú, keďže sa tieto zálohujú na server. Laptopy architektov sa zálohujú automaticky raz denne prostredníctvom BackUPMotion v momente, keď architekt svoj laptop prihlási na internet prostredníctvom WLAN, DSL alebo Hotspotu. Mobilné pracovné jednotky stavebných inžinierov sa zálohujú automaticky raz do dňa. Priebeh BackUPMotion nenaruší ani nespomalí pracovný chod, keďže výkon systému nie je obmedzený a zaťaženie internetového pripojenia je zanedbateľné.

Údaje sú prostredníctvom internetu prenášanéné a uložené zakódované na našich serveroch v počítačových centrách s vysokým stupňom ochrany. Tak je zabezpečené, aby žiadna neoprávnená osoba nezískala prístup k dátam. Kľúč k odkódovaniu dát pozná len konkrétny architekt alebo stavebný inžinier.

V prípade odcudzenia alebo poškodenia hardvéru môže architekt alebo stavebný inžinier svoje vlastné údaje celkom jednoducho obnoviť prostredníctvom softvéru BackUPMotion zo svojho osobného zálohovacieho priestoru..

Výhody pre vás:

Všetky údaje zamestnancov na serveri, v kancelárii alebo na mobilných pracovných jednotkách sú chránené vo vysokej miere proti krádeži, požiaru, zatopeniu, či poškodeniu hardvéru. Samostatné a často nepravidelné zálohovanie údajov odpadá.

Nákresy v CAD so zákonom predpísanou 10-ročnou dobou archivácie sú uložené vo veľkokapacitnom počítačovom centre. Zmeny zálohovaných kópií sú plne automaticky prenášané do archívu BackUPMotion.

Mobilné pracovné jednotky sú rovnako ako práca na laptope chránené pred stratou dát. Softvér BackUPMotion ukladá po prvom, tzv. „úvodnom zálohovaní“, na server už len zmenené údaje – čím sa čo možno najefektívnejšie využíva šírka pásma vášho internetového pripojenia..
login_banner
paypal_at
moneybookers_at

Sicher einkaufen mit SSL


Sicherer Zahlungsverkehr
Sicher einkaufen
Umfassender Service
Top Service


kayan yazı