Štvrtok, 27 Jún 2019

main5

Právnicka kancelária

Tlačiť
PDF

BackUPMotion pre právnikov a notárov

Vaša situácia:

V právnickej alebo notárskej kancelárii s jedným alebo viacerými právnikmi a notármi pracuje viacero zamestnancov v jednej kancelárii.

V kancelárii je zriadená lokálna sieť, ktorej cieľom je v prvom rade umožniť súčasné používanie tlačiarní v kancelárii a spoločné ukladanie údajov v správcovskom programe.
Právnici/notári si svoje údaje ukladajú čiastocne na server a čiastočne na svoje pracovné stanice.Na serveri existuje možnosť zálohovania údajov, ktorá však musí byť zakaždým iniciovaná pracovníkom manuálne, a preto sa uskutočňuje len sporadicky. Jednotlivé pracovné stanice sa aktuálne nezálohujú..

Naše riešenie:

BackUPMotion predstavuje pre právnikov zaručené a vysoko bezpečné riešenie zálohovania dát zo všetkých existujúcich serverov a pracovných staníc.

Software BackUpMotion sa nainštaluje na server a všetky pracovné stanice, údaje ktorých majú byť zálohované. Zálohovanie bude prebiehať automaticky každú noc. On-line zálohovanie BackupMotion zálohuje aj údaje alebo databázy zo správcovského programu alebo výmenného servera.

Údaje sa v noci zakódujú a sú internetom zaslané na naše servere, kde sú uložené už zakódované. To zaručuje, že žiadna nepovolaná osoba nezíska prístup k vašim údajom. Pretože kľúč k odkódovaniu údajov poznáte LEN vy!

V prípade požiaru, zatopenia, vlámania alebo poškodenia hardvéru si môže právnik/notár svoje údaje z pracovnej stanice prostredníctvom softvéru BackUPMotion z osobného zálohovacieho priestoru jednoducho obnoviť.

Výhody pre vás:

Odpadajú obstarávacie náklady na zálohovací hardvér pre každú pracovnú stanicu, ktorá nie je pripojená v sieti. Personálne náklady na zálohovanie dát servera a následné skladovanie pások v trezore tiež odpadá.

Plánované archivovanie spisov v digitálnej forme je v budúcnosti vo veľmi veľkej miere chránené pred rizikom požiaru alebo krádeže..

BackUPMotion pre právnikov a notárov

login_banner
paypal_at
moneybookers_at

Sicher einkaufen mit SSL


Sicherer Zahlungsverkehr
Sicher einkaufen
Umfassender Service
Top Service


kayan yazı