Štvrtok, 27 Jún 2019

main5

Lekári/-ky

Tlačiť
PDF

BackUPMotion pre lekárov, lekárske ambulancie a zdravotnícky personál

Vaša situácia:
Každá lekárska ambulancia v súčasnosti spracovanáva údaje o svojich pacientoch, účtoch a účtovníctve pomocou počítačovej techniky. Väčšinou prostredníctvom jedného servera a niekoľkých pracovných staníc.

Údaje sa nachádzajú na serveri s pásmovou jednotkou. Táto uskutočňuje každú noc zálohovanie na pásmo. Toto zálohovanie sa uskutočňuje nezakódované a v prípade krádeže sú vaše údaje nechránené a okamžite prístupné.
mediziner


Povinnosť zachovávať mlčanlivosti lekárov zaväzuje starostlivo nakladať s údajmi pacientov. Údaje sa nesmú stratiť ani v dôsledku požiaru, krádeže, zatopenia, či poškodenia harvéru. Tým sú lekári prakticky nútení vynakladať vysoké náklady na zabezpečenie ďalšieho  miesta ukladania, resp. skladovania dát.

Naše riešenie:

BackUPMotion ponúka lekárom komplexné riešenie zálohovania údajov, ktoré si nevyžaduje údržbu a poskytuje vysoký stupeň ochrany.

Údaje budú vo vami stanovenpom čase, väčšinou v noci, internetom prenesené a uložené už zakódované na naše servere, ktoré sa nachádzajú v počítačových centrách s vysokým stupňom ochrany. Tým je zaručené, že žiadna nepovolaná osoba nezíska prístup k vašim (citlivým) údajom. Kľúč k odkódovaniu dát je známy len vám.

V prípade požiaru, zatopenia, krádeže alebo poškodenia hardvéru si svoje aktuálne zálohované údaje jednoducho vyvoláte z vysokokapacitných serverov v našich počítačových centrách.

Každá lekárska ambulancia v súčasnosti spracovanáva údaje o svojich pacientoch, účtoch a účtovníctve pomocou počítačovej techniky. Väčšinou prostredníctvom jedného servera a niekoľkých pracovných staníc.

Údaje sa nachádzajú na serveri s pásmovou jednotkou. Táto uskutočňuje každú noc zálohovanie na pásmo. Toto zálohovanie sa uskutočňuje nezakódované a v prípade krádeže sú vaše údaje nechránené a okamžite prístupné.
login_banner
paypal_at
moneybookers_at

Sicher einkaufen mit SSL


Sicherer Zahlungsverkehr
Sicher einkaufen
Umfassender Service
Top Service


kayan yazı