Štvrtok, 27 Jún 2019

main5

Architekti

Tlačiť
PDF

BackUPMotion pre architektov a inžinierov

Vaša situácia:
Každý spolupracovník má jedno pracovné miesto s počítačom, ktorý má prístup k internej sieti. Sieť má k dispozícii dva servere, pričom jeden server je určený na zálohovanie nákresov v CAD a druhý obsahuje výmennú databázu termínov, kontaktov a e-mailov.
Okrem toho má každý architekt k dispozícii laptop určený pre potreby návštev u klientov. Stavební inžinieri majú mobilné pracovné jednotky vybavené UMTS alebo DSL VPN-prístupom na interné siete spoločnosti. Vyhotovené nákresy a výpočty v CAD sa musia povinne archivovať po dobu 10 rokov.

Doteraz boli tieto nákresy ukladané na server súborov v archivačnej oblasti. Zálohovanie dát sa vykonalo pred rokmi a obnovované je len nepravidelne. Pásma zostávaju v miestnosti servera v skrini servera. Kancelárie stavebných inžinierov už viackrát vykradli a odcudzili z nich počítače so všetkými údajmi. Keďže stavební inžinieri robia často doplnky a zmeny do nákresov a výpočtov v CAD, ktoré ukladajú len lokálne, krádežou sú tieto dáta nenávratne stratené.
Naše riešenie:

BackUPMotion poskytuje architektom a stavebným inžinierom riešenie zálohovania dát zo serverov, mobilných pracovných jednotiek a laptopov, ktoré je nebáročné z hľadiska obsluhy a poskytuje vysoký stupeň ochrany.

Softvér BackUPMotion sa nainštaluje na zariadenie, na ktorom má prebiehať zálohovanie dát. Zálohovanie servera prebieha výlučne v noci a prebieha bezproblémovo. Údaje z počítačov v kancelárii, ktoré sú pripojené na internú sieť, sa nezálohujú, keďže tieto údaje sa ukladajú na server. Laptopy architektov sa automaticky zálohujú pomocou BackUPMotion 1x denne, keď architekt laptop pripojí na internet prostredníctvom WLAN-u, DSL alebo Hotspot-u. Mobilné pracovné jednotky stavebných inžinierov sa zálohujú automaticky raz za deň. Zálohovanie s BackUPMotion prebieha nepozorovane v pozadí, a tak sa nezníži výkon systému a prenos údajov internetovým pripojením sas redukuje na čo možno najmenšiu úroveň.

Údaje sú prenášané pomocou internetu a uložené už zakódované na naše servere, ktoré sú umiestnené v dvoch vysokokapacitných počítačových centrách. Tým je zaručené, že žiadna nepovolaná osoba nezíska prístup k údajom. Kľúč k odkódovaniu dát pozná len konkrétny architekt alebo stavebný inžinier.

V prípade krádeže alebo poškodenia hardvéru môže architekt alebo stavebný inžinier svoje údaje jednoducho obnoviť prostredníctvom softvéru BackUPMotion z osobného zálohovacieho priestoru na našich vysokokapacitných serveroch v počítačových centrách.

Výhody pre vás:
Údaje, najmä termíny, e-maily a kontakty spolupracovníkov na serveroch v kancelárii, sú obzvlášť dôsledne chránené pred odcudzením, požiarom, zatopením alebo poškodením hardvéru. Súčasné, ale neoverené zálohovanie dát odpadá.

Nákresy v CAD, ktoré musia byť v súlade so zákonom archivované po dobu 10 rokov, sú zálohované obzvlášť bezpečným spôsobom prostredníctvom BackUPMotion.

Laptopy architektov sú chránené proti strate dát rovnako, ako pracovné jednotky stavebných inžinierov. Softvér BackUPMotion prenáša po prvej synchronizácii už len zmeny dát – tým sa darí udržať objem prenášaných údajov čo možno najmenší. Týmto spôsobom slúžia uložené údaje aj ako archív a sú okamžite k dispozícii.
login_banner
paypal_at
moneybookers_at

Sicher einkaufen mit SSL


Sicherer Zahlungsverkehr
Sicher einkaufen
Umfassender Service
Top Service


kayan yazı