Štvrtok, 27 Jún 2019

main5

Backupmotion.com

Kundenstimmen

Tlačiť
PDF
There are no translations available.

Výhody BackUPMotion

Tlačiť
PDF

Bezpečnosť údajov

é prístupy sú chránené heslom, okrem toho prichádzajú všetky údaje na naše servery už odosielateľom skomprimované a zakódované na 128 do 256 bitov. Skutočný kód preto nie je na server zaslaný a vy ste jediní, kto tento kód pozná.

Ani my sa nedokážeme dostať k vašim údajom, keďže váš kód sa nikdy nedostane na náš server a kódovanie prebieha u vás na mieste na vašom počítači, notebooku alebo serveri.

Preto si svoj bezpečnostný kód starostlivo uschovajte!

Podpora pre najbežnejšie databázy a systémy

Pri systéme BackUPMotion nepotrebujete žiadne cudzie moduly, ako je to v prípade mnohých iných podobných produktov. Poskytuje podporu tým najbežnejším databázam a systémom, medzi inými nasledovným produktom: zálohovanie e-mailov Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Lotus Domino/Notes, Hyper-V Server, VMware a pod., vďaka čomu je BackUPMotion jedným z najvýhodnejších riešení v tejto oblasti..

Duplicita pre ešte väčšiu bezpečnosť údajov

Údaje určené na zálohovanie sú v počítačovom centre zabezpečené dvoma rôznymi systémami. Pomocou týchto opatrení sú vaše údaje v bezpečí aj v prípade výpadku servera, keďže jeho úlohu v takýchto prípadoch jednoducho prevezme tzv. replikačný server..

Vysoká rýchlosť zálohovania

Vďaka technológie Seed-Backup je možné, aby prvé zálohovanie prebehlo na externom nosiči dát v prípade, že je šírka pásma internetového pripojenie príliš malá alebo je potrebné preniesť príliš veľké množstvo údajov. V súlade s našou technológiou In-File Delta musia byť samotné údaje raz prenesené, a potom budú prenášané už iba rozdiely, čím sa v praxi ušetrí približne 70 % šírky pásma.

Priebežná kontrola zálohovania

Po každom uskutočnenom zálohovaní bude používateľovi zaslaná správa o priebehu, trvaní a stavu vo forme protokolu alebo e-mailovej správy. Na základe toho si teda môžete byť istí, že všetky procesy prebehli v poriadku.

 

 Funkcie

 Podpora pre Microsoft Outlook / Outlook Express 

BackUPMotion podporuje Microsoft Outlook a Microsoft Outlook Express, ktoré patria medzi dve najčastejšie aplikácie elektronickej pošty. Mnohým používateľom v minulosti spôsobovalo problémy vytvoriť systém zálohovania pre tieto aplikácie, keďže to bolo väčšinou možné uskutočňovať len manuálne, vyžadovalo si to množstvo času a neexistovala takmer žiadna možnosť kódovania. BackUPMotion zabezpečuje vaše údaje z programov Outlook / Outlook Express automaticky na základe stisnutia jedného tlačidla spolu so zakódovaním a najvyššou možnou úrovňou ochrany.

Zálohovanie / Obnova MS Exchange Servera

Integrovaný stupňovitý modul zálohovania pre Exchange vám umožňuje v prípade potreby nielen obnoviť celý systém, ale nahrať aj jednotlivé e-mailové schránky, e-mailové správy, kalendár, zoznam kontaktov atď. V prípade, že dôjde k najhoršiemu, používateľ dokáže v priebehu krátkeho času opätovne obnoviť svoje e-mailové schránky bez toho, aby musel čakať, kým sa celý systém opäť spätne zálohuje. Preto je BackUPMotion ideálnym programom pre zálohovanie vášho servera Microsoft Exchange.

Nepretržitá ochrana údajov

BackUPMotion obsahuje spôsob nepretržitého zálohovania údajov. To znamená, že vaše dáta budú neustále prenášané na server ihneď, keď budú zmenené. Znamená to teda, že vaše údaje budú zálohované v reálnom čase a bez časového posunu. To predstavuje maximálnu ochranu pre vaše pracovné servery, počítače, ako aj notebooky

Technológia In-File Delta

Software BackUPMotion ovláda interne vyvinutú technológiu In-File Delta. Táto umožňuje, aby bol jeden údaj úplne prenášaný len raz a následne budú zálohované len zmeny v pevne stanovených časových intervaloch. Tým sa docieli optimálna výhodnosť s ohľadom na vyťaženosť internetového pripojenia.

Obnova systému Windows (Bare-Metal)

Zálohovanie systému a obnova pomocou BackUPMotion je možná pre všetky počítače so systémom Microsoft Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate Edition alebo Windows Server 2008.

ShadowProtect a vlastné funkcie zálohovania systému Windows umožňujú používateľom nastaviť si stav systému na zálohovanie a obnovu. Chýba však funkcia obnovy stavu prostredníctvom internetu. Kombinácia ShadowProtect a zálohovania Microsoft Windows spolu s možnosťami softvéru BackUPMotion predstavuje ideálne riešenie. Po úplnom výpadku hardvéru môžete nahrať tzv. „Bare-Metal“ na váš nový hardvér. To znamená, že hneď po spätnom nahraní zálohy môžete ďalej pracovať a využívať všetky nainštalované programy a aktuálne verzie údajov. Pritom je jedno, či sa medzitým zmenil hardvér zo starého na nový počítač alebo server, a neobjaví sa prázdna obrazovka ani chybové hlásenie, ako je to v prípade iných riešení.

Zálohovanie otvorených údajov

BackUPMotion obsahuje integrovanú podporu novej služby systému Microsoft tieňového zálohovania (VVS). Táto umožňuje, aby údaje, ktoré sú aktuálne otvorené, mohli byť bez problémov zálohované bez odkazov z dodatočných Plug-ins. VVS funguje na systémoch Windows XP / 2003 / Vista a 7 a musíte mať k dispozícii administrátorské práva, aby ste si mohli službu VVS aktivizovať.

256-bitové kódovanie

Všetky údaje budú skomprimované a zakódované 256-bitovým kódom, ktorý si zadefinuje používateľ, a až potom budú nahrané a uložené na server. Samotný kód pritom nie je z bezpečnostných dôvodov zasielaný spolu s údajmi. Okrem toho je tiež možné údaje prenášať bezpečným SSL pripojením a tak ďalej zvýšiť bezpečnosť prenosu. Okrem toho, zálohované dáta môže opätovne obnoviť len používateľ, čo zaručuje ich maximálnu bezpečnosť.

Flexibilný cyklus zálohovania

Okrem kontinuálneho zálohovania je BackUPMotion vybavený aj flexibilným plánovačom zálohovania.
To vám napríklad umožňuje každý deň automaticky o 24. hodine vykonať inkrementálne/diferenciálne zálohovanie systémov a každý 1. deň v mesiaci uskutočniť kompletné zálohovanie.

Obsiahla správa a štatistika o zálohovaní

Für jeden Benutzer stehen umfassende Berichte und Statistiken zur Verfügung die regelmäßig via Email übermittelt werden. Diese beinhalten unter anderem den allgemeinen Sicherungsstatus sowie die Anzahl der neuen, aktualisierten, gelöschten und auch verschobenen Dateien. Falls eine Sicherung fehlerhaft sein sollte, wird der Benutzer natürlich ebenfalls sofort informiert.

Vyzdvihnutie dát v prípade veľkého množstva (Úvodné zálohovanie)

Pri zálohovaní veľkého množstva údajov (napr. 500 GB) má väčšina používateľov problém s tým, že úvodné zálohovanie trvá veľmi dlho. Ak s týmto máte ťažkosti aj vy, radi vám v tomto smere pomôžeme a priamo na miesta u vás uskutočníme „základné zálohovanie“ na externý nosič dát, prostredníctvom ktorého potom budú údaje nahrané do nášho systému zálohovania. Niektorý z našich administrátorov nahrá zálohované dáta manuálne. Tento proces vám môže v prípade pomalého internetového pripojenia ušetriť hodiny, resp. celé dni, keďže po prvom zálohovaní sa už prenášajú iba aktualizácie údajov. (Tento postup je preto potrebný len pri úvodnom zálohovaní.)

Automatická aktualizácia

BackUPMotion obsahuje funkciu automatickej aktualizácie. Okamžite ako je na našom serveri k dispozícii aktualizovaná verzia softvéru BackUPMotion sa všetky inštalácie automaticky aktualizujú bez pričinenia používateľa.

Obnova dát prostredníctvom internetu

BackUPMotion vám umožní obnovu dát kdekoľvek. Aj keď nie ste práve vo svojej kancelárii, môžete sa spojiť s našimi pracovníkmi podpory a zahájime pre vás obnovu dát. (Za predpokladu, že počítač/server a systém BackUPMotion sú zapnuté.)


O BackUPMotion

Tlačiť
PDF1MB údajov môže mať hodnotu 10 000 EUR.

 

Zo strategického hľadiska predstavujú vaše údaje jadro vášho podnikania.

 Investovali ste množstvo času, peňazí a úsilia do vytvorenia vašich obchodných údajov. Objednávky, obraty, nákresy, návrhy, účtovníctvo, marketingový materiál, obchodné kontakty, e-maily či dokonca digitálne fotografie, predstavujú veľkú časť vašich cenných obchodných tovarov.

 

Nemôžete si dovoliť stratiť tieto údaje. Štúdie preukázali, že:


 

  • 1 MB vašich údajov môže mať hodnotu približne až 10 000 EUR!
  • Samotná obnova čo i len 20 MB vás môže stáť viac než 15 000 EUR – len samotná ich obnova môže zabrať týždne.
  • Obnova dát z poškodených pevných diskov si vyžaduje veľmi veľa času a nákladov – bez záruky, že sa obnova dát skutočne podarí.

Strata dát môže zničiť vaše podnikanie:

  • Spoločnosti bez pro-aktívneho systému zálohovania a obnovy sa dostanú spravidla do 2 rokov od masívnej straty dát BEZ ich zálohy do konkurzu!

  • Strata dát – najmä strata informácií, ktoré sú pre podnikanie podstatné, môže poškodiť dobré meno vašej spoločnosti – NEGATÍVNYM následkom bude preto onedlho strata príjmov.

  • Nech to znie akokoľvek zle – strata dát naruší a poškodí hladký chod spoločnosti – porozprávajte sa preto s nami o riadení kontinuity činností – o „business continuity“.Tím technickej podpory

E-mailový dopyt (prostredníctvom formulára na internete):
Technická podpora: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


E-mailový dopyt (prostredníctvom formulára na internete):
Technická podpora: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Často kladené otázky:
Nájdete ich TU

 

Adresa:
XCoorp GmbH
Wilhelminenstrasse 80-82, 1160 Viedeň, Rakúsko
Rakúsko: T: +43 (1)338 338 0; F: +43 (1)338 338 400
Internet: www.backupmotion.com
E-Mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

login_banner
paypal_at
moneybookers_at

Sicher einkaufen mit SSL


Sicherer Zahlungsverkehr
Sicher einkaufen
Umfassender Service
Top Service


kayan yazı