Štvrtok, 27 Jún 2019

main5

Spôsob fungovania

Tlačiť
PDF

net_network

Úvod

 

technológiou In-File Delta je možné zálohovať denne veľký objem dát – bez nadmerného prenosu údajov. K dispozícii sú dva rozdielne spôsoby (diferenciálny a inkrementálny), ktoré si vyžadujú približne rovnakú veľkosť pamäte na našom zálohovom serveri.

 Diferenciálny modus Delta

„Diferenciálny modus Delta“ umožňuje jednoduchú obnovu. Delta sa vytvára tak, že sa porovnajú údaje posledného úplného zálohovania s novými, a tým údaje Delta narastajú každým zálohovaním a vyžadujú väčšiu šírku pásma. Spätné     zálohovanie si vyžaduje údaje úplného zálohovania aj údaje Delta.

Inkrementálny modus Delta

„Inkrementálny modus Delta“ umožňuje zálohovanie vyžadujúce menšiu šírku pásma. Údaje Delta sa vytvárajú porovnaním údajov posledného úplného zálohovania s údajmi Delta a rozdiel sa uchová, čím je možné zachytiť všetky zmeny s využitím minimálnej šírky pásma. Pre obnovu sú potrebné zálohované údaje, ako aj všetky dáta Delta, ktoré boli k zadanému želanému termínu vytvorené.

 

 

Podstatné rozdiely sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

:

 

Technológia In-File Delta

Výhody

Nevýhody

Diferenciálna

Vždy sa využívajú najaktuálnejšie zálohované dáta pre vytvorenie diferenciálnych dát Delta.

t

Pre opätovnú obnovu dát potrebujeme kompletné zálohované dáta spolu so zálohou porovnania v čase želanej obnovy.

Diferenciálny zálohový súbor si vyžaduje viac pamäte ako inkrementálny variant, a preto je pri odosielaní potrebná väčšia šírka pásma.

 Inkrementálna

Vždy sa budú na tvorbu inkrementálnych dát Delta využívať najaktuálnejšie nahrané údaje, kompletné údaje alebo údaje Delta.

Denne generované údaje Delta obsahujú rozdiel medzi aktuálnymi a naposledy nahranými údajmi Delta. Inkrementálne údaje Delta sú menšie než diferenciálny variant, a preto by mali byť tiež rýchlejšie stiahnuteľné.

Na obnovu sú potrebné posledne zálohované údaje a všetky údaje Delta až po časový moment, ku ktorému je obnova žiadaná. Ak je údaj Delta poškodený, je ho možné obnoviť len do momentu, po ktorý bol údaj Delta vytvorený.

 


V priebehu zálohovania

Predpokladajme, že pôvodné údaje majú 100 MB a denne rastú o 10 MB. Veľkosť pamäte potrebnej na serveri sa vypočíta nasledovne:

* Odhadované vyťaženie pamäte


V priebehu obnovy

Priebeh obnovy dát


 

 

1 BackUPMotion – „Bezpečnosť, sila a cenová výhodnosť“ 

Bezpečná 128-bitová komunikácia SSL

 

 

Všetky spojenia medzi serverom BackUPMotion a vaším počítačom prebiehajú prostredníctvom 128-bitového SSL kanálu. Preto nemajú nezainteresovaní prístup k prenášaným údajom ani počas prenosu verejným internetom..

Údaje určené na zálohovanie sú bezpečne zakódované

uebertragung 

Všetky údaje sú pred ich zaslaním na server BackUPMotion zakódované. Pre všetkých, okrem vás, sú vaše údaje neidentifikované a nečitateľné.


Váš kód je bezpečne chránený

Kód k vašim údajom zostáva vo vašom počítači a poznáte ho len vy sami. Nie je zasielaný internetom, a preto ani my nie sme schopní vaše údaje vyčítať. To znamená aj to, že ak svoj kód stratíte, nedokážeme ho opätovne vytvoriť. Preto odporúčame, aby ste v takom prípade odznovu začali zálohovanie pomocou nového kódu.

Technické detaily

Kód k zálohovacím plánom sa ukladajú do súboru config.sys, ktorý sa zakóduje pomocou vlastného algoritmu:

(Windows) C:\Dokumenty a Nastavenia\administrator\obm\config\config.sys

(Linux) ~/.obm/config/config.sys

(Mac OS X) ~/.obm/config/config.sys

Ak aplikácia nedokáže súbor config.sys nájsť (následkom mylného vymazania alebo prihlásenia sa na novom počítači s použitím rovnakého prístupu), bude používateľ vyzvaný k tomu, aby svoj kód opätovne zadal a kód sa nanovo uloží do súboru config.sys.

Najlepší algoritmus

V súčasnosti sa využíva 128-bitový systém Twofish pre kódovanie údajov. Ide o šifru, ktorú vyvinuli viacerí špecialisti. V prípade Twofish ide o jedného z 5 finalistov súťaže AES (Advanced Encryption Standard – pokročilý štandard kódovania), ktorý vyhlasuje inštitút (NIST) National Institute of Standard and Technology. Do dnešného dňa nie je známy prípad úspešného preniknutia do tohto kódovania.

Je potrebných 8,77 x 1017rokov na preniknutie do 128-bitového kódovania

128-bitový kód obsahuje 2128 alebo rovných 3,4 x 1038 možných kombinácií. Dokonca aj ten najvýkonnejší počítač sveta, ASCI White, SP Power 3 spoločnosti IBM, by potreboval 8,77 x 1017 rokov, kým by vyskúšal všetky kombinácie. Povedzme, že máme k dispozícii super-počítač s procesorom 8192  a kapacitou 12,3 teraflopov (trilión operácií za sekundu), ktorý by potreboval len jeden výpočet pre každý kód (čo ale nezodpovedá skutočnosti). Uskutočnenie akcie „Brute-Force“ (testovanie všetkých kombinácií) pre všetky 128-bitové kódy by si vyžadovalo:

3.4 x 1038
-------------- sekúnd ~ 2.76 x 1025sekúnd.
12.3 x 1012

t.j. 876530835323573935 rokov alebo 8,77 x 1017 rokov

kým by boli preverené všetky kombinácie. Dokonca ani super-počítač ASCI White nedokáže pracovať tak rýchlo, ako sme to popísali. Preto si môžete byť istí, že vaše údaje sú zabezpečené na 100%.

Výhody

login_banner
paypal_at
moneybookers_at

Sicher einkaufen mit SSL


Sicherer Zahlungsverkehr
Sicher einkaufen
Umfassender Service
Top Service


kayan yazı