Štvrtok, 27 Jún 2019

main5


Počítačové centrum

Počítačové centrum BackUPMotion s vysokým stupňom bezpečnosti je dokonalým miestom pre uloženie vašich údajov a aplikácií, ktoré majú pre vaše podnikanie kľúčový význam.
Na našich pracoviskách je k dispozícii prístupná a fyzicky výnimočne bezpečná infraštruktúra, ktorá vytvára dokonalý základ pre zálohovanie vašich údajov.

Technická vybavenosť počítačového centra spĺňa aj tie najvyššie normy:

  • Dvojitá podlaha
  • Certifikát ISO 27001
  • Plne automatizovaná protipožiarna ochrana
  • Napájanie jednosmerným aj striedavým prúdom
  • Nepretržité zásobovanie elektrickou energiou
  • Záložné zdroje elektriny
  • Obmedzenia prístupu
  • Biometrické prístupové systémy
  • Viacnásobne uložené medzinárodné vedenia zo sklenených vlákien


Garantované zásobovanie elektrinou

Zásobovanie elektrinou tvorí základ. Každé dátové centrum má preto k dispozícii záložný zdroj elektriny. Generátory a akumulátory s nárazovým nabíjaním spolu so systémom nepretržitého zásobovania elektrickou energiou sú garanciou maximálneho zabezpečenia prísunu elektriny..


Klimatizácia

Všetky počítačové centrá sú vybavené dostatočne vybudovaným systémom klimatizácie. Klimatizačné jednotky Down Flow garantujú optimálny stupeň chladenia zariadení. Teplota miestností sa konštantne pohybuje pri vlhkosti vzduchu od 40 % - 60 % medzi 18 a 25°C.


Bezpečnosť

Stredisko BackUPMotion je vybavené vysoko moderným bezpečnostným systémom. Bezkontaktné prístupové karty, biometrické čítačky, osobné priepustky, kamerový systém a nepretržitá prítomnosť bezpečnostného personálu na mieste garantujú, že do počítačového centra vstúpia a odídu z neho výlučne oprávnení pracovníci.


Riadiace systémy budovy

Všetky zariadenia dôležité pre prevádzku počítačového centra, akými sú napríklad klimatizačné jednotky, zariadenia zabezpečujúceho nepretržité zásobovanie elektrickou energiou, či zariadenia protipožiarnej ochrany, sú nepretržite strážené. Okrem toho sú tieto zariadenia pracovníkmi centra v rámci tzv. technickej kontroly viackrát denne kontrolované. Vopred zadefinované procesy umožňujú reagovať na akýkoľvek prípadný problém okamžite – 24 hodín do dňa, 365 dní v roku..


Protipožiarna ochrana

Všetky dátové centrá BackUPMotion sú vybavené zariadeniami protipožiarnej ochrany a plynovými hasiacimi prístrojmi. V našich budovách sa používajú pri zásahu zariadenia Inergen a FM-200. Systémy protipožiarnej ochrany sú automatizované a pravidelne podliehajú údržbe a kontrole. Okrem toho sú všetky budovy vybavené ručnými hasiacimi prístrojmi CO2. Systém včasného odhalenia dymu VESDA (Very Early Smoke Detection Alarm) upozorní na nebezpečenstvo požiaru vopred, napríklad v prípade prehriatia káblu alebo časti siete. Systém okamžite informuje bezpečnostnú centrálu o stave zadymenia a môžu byť ihneď prijaté adekvátne opatrenia.

login_banner
paypal_at
moneybookers_at

Sicher einkaufen mit SSL


Sicherer Zahlungsverkehr
Sicher einkaufen
Umfassender Service
Top Service


kayan yazı