Štvrtok, 27 Jún 2019

main5

O BackUPMotion

Tlačiť
PDF1MB údajov môže mať hodnotu 10 000 EUR.

 

Zo strategického hľadiska predstavujú vaše údaje jadro vášho podnikania.

 Investovali ste množstvo času, peňazí a úsilia do vytvorenia vašich obchodných údajov. Objednávky, obraty, nákresy, návrhy, účtovníctvo, marketingový materiál, obchodné kontakty, e-maily či dokonca digitálne fotografie, predstavujú veľkú časť vašich cenných obchodných tovarov.

 

Nemôžete si dovoliť stratiť tieto údaje. Štúdie preukázali, že:


 

  • 1 MB vašich údajov môže mať hodnotu približne až 10 000 EUR!
  • Samotná obnova čo i len 20 MB vás môže stáť viac než 15 000 EUR – len samotná ich obnova môže zabrať týždne.
  • Obnova dát z poškodených pevných diskov si vyžaduje veľmi veľa času a nákladov – bez záruky, že sa obnova dát skutočne podarí.

Strata dát môže zničiť vaše podnikanie:

  • Spoločnosti bez pro-aktívneho systému zálohovania a obnovy sa dostanú spravidla do 2 rokov od masívnej straty dát BEZ ich zálohy do konkurzu!

  • Strata dát – najmä strata informácií, ktoré sú pre podnikanie podstatné, môže poškodiť dobré meno vašej spoločnosti – NEGATÍVNYM následkom bude preto onedlho strata príjmov.

  • Nech to znie akokoľvek zle – strata dát naruší a poškodí hladký chod spoločnosti – porozprávajte sa preto s nami o riadení kontinuity činností – o „business continuity“.

login_banner
paypal_at
moneybookers_at

Sicher einkaufen mit SSL


Sicherer Zahlungsverkehr
Sicher einkaufen
Umfassender Service
Top Service


kayan yazı